logo yeni

calisanlar2 copy

4 YILLIK LİSEDEN MEZUN OLAN MEMURUN KADEME İLERLEMESİ ALMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Memuriyete girmeden önce öğrenim süresi dört yıl olan liselerden mezun olan personelin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrası hükmünden faydalanabileceği hk. (11/05/2012-8034)

. . . .İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine atanmadan önce öğrenim süresi dört yıl olan liselerden mezun olan personelin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrası hükmünden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrasında, “Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Danıştay Beşinci Dairesinin 19/3/1984 tarih ve Esas No: 1984/41 Karar No: 1984/59 sayılı kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A/6-b) bendi hükmünün ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar üzerine yükseköğrenim yapmış olanlar hakkında da uygulanmasının gerektiği karara bağlanmış bulunmaktadır.

06/03/1985 tarih ve 94 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların hazırlık sınıflarında geçen öğrenim süreleri hakkında da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A/6-b) bendi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karara istinaden, eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla 2005-2006 öğretim yılından itibaren genel liselerde öğrenim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; öğrenim süresi dört yıl olan liselerden 2005-2006 öğretim yılından önce mezun olan personele 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A/6-b) bendi hükmü gereği 1 kademe ilerlemesinden faydalandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.