logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞILAN SÜRELERİN KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda hemşire unvanı ile çalıştığı hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkra hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği hk. (03/04/2012-5918)

…de hemşire kadrosunda görev yapan … ‘in, 14/01/2004 ile 10/04/2008 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Hınıs Devlet Hastanesinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda hemşire unvanı ile çalıştığı hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkra hükmü kapsamında değerlendirilerek ilgiliye fiilen çalışmak suretiyle geçirdiği her iki yıl için kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin üçüncü fıkrasında, “657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yukarıda belirtilen son fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;

-Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması,

-Görev yapmakta olduğu yerin kalkınmada I inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması,

-Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) fiilen görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi dahil iki yıldan az olmaması,

-Görev süresince olumlu sicil almış olması, şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

Ayrıca 418 sayılı KHK’nin geçici 3 üncü maddesinde anılan hükmün yürürlük tarihi olan 1.5.1990 tarihinden önce kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) geçen sürelerin dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden belirtilen şartları taşıyan tüm personel hakkında anılan hüküm 1.5.1990 tarihinden sonra geçen hizmetler dikkate alınarak uygulanacaktır.” hükmü yer almaktadır

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen hükümden sadece mezkur Kanuna tabi memur statüsünde istihdam edilen personelin yararlanması mümkün bulunmakta olup, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda hemşire unvanı ile çalışmış olan ilgilinin “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle kalınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan memur” kapsamında değerlendirilmemesi sebebiyle, ilgilinin sözleşmeli olarak kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.