logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN SÖZLEŞMELİ VE ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veterinerlik Sağlık programına öğretim görevlisi olarak atanan ilgilinin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca belediyede sözleşmeli ve özel sektördeki veteriner olarak çalıştığı hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesine göre görev aylıklarının belirlenmesinde değerlendirilemeyeceği hk. (26/12/2011-23944)

Rektörlüğünüz Düzce Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık programına öğretim görevlisi olarak atanan Mehmet Demirci’nin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca belediyede sözleşmeli ve özel sektördeki veteriner olarak çalıştığı hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesi uyarınca görev aylığı yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün C/2 bendinde; “Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda öğretim üyesi kadrosuna atananların bu kadrolara atanmadan önceki sigortalı hizmetlerinin görev aylıklarının belirlenmesinde değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak mezkur Kanunun 20 nci maddesinde; “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almakta ise de, öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri 3 üncü maddede, öğretim elemanlarının görev aylıkları ise 4 üncü maddede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki düzenlemeden farklı olarak ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş bulunduğundan, Kanunun 20 nci maddesi hükmüne istinaden 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin C/2 bendinin öğretim elemanları hakkında uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan personelin sigortalı geçen hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin C/2 bendi hükmüne istinaden görev aylıklarının belirlenmesinde değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.