logo yeni

KARİYER MESLEK PERSONELİNİN GİRİŞ DERECE VE KADEMESİNİN YÜKSELTİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesi kapsamında ilave bir derece yükselmesinden yararlanan memurun, şartlarını taşıması halinde ayrıca aynı maddenin A-2 bendinden da yararlandırılması gerektiği hakkında. 06/06/2012 - 9991

Bakanlığınız Sinop ili Saraydüzü Kaymakamı …..'in İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Mühendisliği öğrenimini tamamlayarak İşletme Mühendisliği unvanını ihraz ettiğinden kendisine 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi uyarınca bir derece verilmesini talep ettiği belirtilerek, daha önce kaymakam adaylığı ve maiyet memurluğunun sonunda aynı Kanunun 36/A-ll maddesi gereğince giriş derece ve kademesinin bir derece yükseltildiğinde ilgiliye ayrıca "işletme mühendisi" unvanından dolayı bir derece verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-2 maddesinde, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ... öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," eklenmek suretiyle hizmete alınırlar denilmekte olup, bir derece verilebilmesi için Kanunda ayrıca belli bir hizmet sınıfında görev yapma gibi bir şart aranmamış, mühendis unvanını ihraz etme yeterli görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm açıklamalar çerçevesinde, Bakanlığınız Sinop Valiliği emrinde Saray düzü Kaymakamı olarak görev yapan İbrahim GENCER'in, İşletme Mühendisliğinden mezun olduğunu gösterir belgeyi ibraz ettiği tarihten itibaren mezkur Kanunun 36/A-2 maddesi gereğince bir derece yükselmesinden faydalandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.