logo yeni

TEKNİK LİSE MEZUNU TEKNİSYENİN TEKNİKERLİK PROGRAMINDAN MEZUN OLMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Dört yıl süreli teknik lise mezunu olan, ayrıca …………… Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Elektrik Programını bitirerek elektrik teknikeri unvanını kazanan ve halen teknisyen kadrosunda görev yapan ilgilinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/4 fıkrası hükmü gereğince bir derece yükselmesi ve mezkur maddenin A/6-b fıkrası uyarınca iki kademe ilerlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında. 05/11/2010- 19552

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/4 fıkrasında; "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece " eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademeden hizmete alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Kanun hükmü bir derece yükselmesinden yararlanılabilmesi için iki şartın bir arada olmasını aramaktadır. Buna göre hem Teknik hizmetler sınıfında görev almak hem de 3 6A/4 maddesinde belirtilen unvanları taşımak veya yine aynı madde de belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmak gerekmektedir.

Diğer taraftan, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun'un "Unvanlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker", ", Unvanı verilir. Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır." hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 6/b fıkrasında ise "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Bakanlığınız ………….. E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Teknisyeni ………….. 'ın bitirdiği yüksek öğrenim itibariyle Tekniker unvanını kullanmaya hak kazandığı dikkate alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/4 fıkrası hükmü uyarınca bir derece yükselmesi ve lise öğrenimi mezun olduğu tarihteki normal öğrenim süresinden fazla olduğu için 6/b fıkrası gereğince bir kademe ilerlemesinden yararlandırılması gerektiği, ayrıca teknik hizmetlerde görev aldığı için aynı fıkradaki ikinci cümle uyarınca bir kademe ilerlemesinden daha yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.