logo yeni

calisanlar2 copy

TODAİE YÜKSEK LİSANSI BİTİRENLER BİR DERECE VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesine göre bir kademe ilerlemesinden faydalananlara Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü yüksek lisans programını bitirdikleri için ayrıca 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesinin yaptırılmasının mümkün olduğu hk.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesine göre bir kademe ilerlemesinden faydalananlara TODAİE yüksek lisans programını bitirdikleri için ayrıca 36/A-12 maddesine göre kademe ilerlemesinin yaptırılmasının mümkün olup olmadığı hususundaki yazı incelenmiştir.
657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesinin birinci fıkrasında; “Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.” ve 36/A-12-c maddesinde de; “Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü yer almakta olup, bu hükümlerden, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yüksek lisans programlarını cazip hale getirmek amacıyla 36/A-9 maddesine göre yüksek lisans yapanlara tanınan bir kademe ilerlemesi hakkına ilave olarak söz konusu Enstitünün yüksek lisans programlarını bitirenler için 36/A-12-c maddesinde ayrıca kademe ilerlemesi yapma hakkı tanınmış olduğu anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, aynı kişiler hakkında 36/A-9 ve 36/A-12-c maddesine göre ayrı ayrı uygulama yapılmasının mümkün olduğu mütalâa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.