logo yeni

calisanlar2 copy

GİH SINIFINA GEÇEN POLİS MEMURUNUN BULUNDUĞU KADEMEDE BEKLEMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET : Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak görev yapan ve bu çalışması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 8/a fıkrası gereğince emsalinin üzerinde derece alan ilgilinin ilk ilerleme sûresinin eski sınıfında kazandığı derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar ilgiliye bulunduğu derece ve kademe ilerlemesi verilmemesi gerektiği hk.(11.07.1996-14.Sayılı Bülten. 12.Sayfa)

Başkanlığınız Hesap İşleri Müdürlüğünde tahsil memuru olarak görev yapmakta olan ilgilinin 1977-1982 yıllan arasında Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak çalıştığı ve bu çalışması sırasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 8/a fıkrası gereğince emsalinin üzerinde iki derece aldığından bahisle, adı geçenin kademe ve derece ilerlemesinin ne şekilde uygulanacağı hususunda tereddüte düşüldüğünü belirten ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; "îki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle Çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü ve 71 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, ilgilinin ilk ilerleme süresinin eski sınıfında kazandığı derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar ilgiliye bulunduğu derecede kademe ilerlemesi verilmemesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.