logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM NEDENİYLE AYLIKSIZ İZİNDEYKEN HASTALIK RAPORU ALANLARIN, AYLIKSIZ İZİNLERİNİ KESEREK HASTALIK İZNİ KULLANIP KULANAMAYACAKLARI

Aktif . Yayınlanma İzin

ÖZET: Araştırma görevlisi olarak görev yapan ve doğum sebebiyle ücretsiz izine ayrılan personelin geçirdiği kaza sonucu iki ay süreyle istirahat raporu almış olması nedeniyle aylıksız izninin kesilip hastalık raporunun işleme alınıp alınmayacağı hak. (23/07/2013-11607)

Üniversiteniz Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve doğum sebebiyle ücretsiz izine ayrılan ilgilinin geçirdiği kaza sonucu iki ay süreyle istirahat raporu almış olması nedeniyle aylıksız izninin kesilip hastalık raporunun işleme alınarak göreve başlatılması konusunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (B) bendinde; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü, (F) bendinde ise; “Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarda yer verilen hükümler çerçevesinde doğum sebebiyle aylıksız izinde olan ilgilinin bu izninin Rektörlüğünüzce uygun görülmesi halinde kesilerek istirahat raporunun işleme alınabileceği ve ilgilinin talebi doğrultusunda aylıksız izninin Üniversiteniz tarafından sona erdirilip göreve başlatıldığı tarihten itibaren kalan istirahat raporunun hastalık iznine çevrilebileceği, hastalık izninin bitiminde de görevine başlaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.