logo yeni

calisanlar2 copy

ÖLÜ DOĞUM YAPAN MEMURUN DOĞUMDAN ÖNCE FİİLEN ÇALIŞTIĞI SÜRELERİN DOĞUM SONRASI ANALIK İZNİNE EKLENMESİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Ölü doğum yapan memurun, doğumdan önce fiilen çalıştığı 5 haftalık analık izni süresinin doğum sonrası analık iznine eklenip eklenmeyeceği hk. (14/03/2012-4443)

Devlet memurunun sağlık durumunun uygun olduğuna dair doktor raporu almak suretiyle doğum öncesinde fiilen çalıştığı 5 haftalık analık izni süresinin, ölü doğum yapması halinde de doğum sonrası analık izni süresine eklenip eklenemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir...” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, mezkur Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen analık izninin verilebilmesi için doğum olayının gerçekleşmiş olması kriterinin esas alınması ve madde metninde doğum yapan memura ifadesinin kullanılması sebebiyle ölü doğum yapan memurun doğum öncesinde fiilen çalıştığı 5 haftalık analık izninin doğum sonrası analık iznine eklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.