logo yeni

calisanlar2 copy

YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANININ MEMUR OLAN EŞİNE AYLIKSIZ İZİN VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanının memur olan eşine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası uyarınca aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (20/02/2010-3111)

Kurumunuz emrinde Tekniker unvanlı kadroda görev yapan .. . “e eşinin 3 ay süreyle İsviçre’de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinde istinaden kendi isteği üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sağlanan desteklerden faydalanarak klinik araştırmacısı olarak görevlendirilmesi sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası uyarınca aylıksız izin verilip verilmeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 O8inci maddesinin (D) fıkrasında; “Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurt dışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, eşinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi bir personel olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinin (D) fıkrasında belirtilen haller sebebiyle yurtdışına gönderilmesi kaydıyla, Kurumunuz emrinde Tekniker unvanlı kadroda görev yapan .. . “e eşinin görev süresi içinde aylıksız izin verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.