logo yeni

calisanlar2 copy

EŞİ İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN MEMURA AYLIKSIZ İZİN VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Eşi 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan ve yurtdışında görevlendirilen memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrasına göre aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (02/07/2012-11397)

Bakanlığınız İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Muhafaza Memuru olarak görev yapan …. ‘in, eşinin Türk Hava Yolları A.O. bünyesinde Venedik Müdürü olarak çalıştığından ve bu sebeple aylıksız izin talep ettiğinden bahisle, adı geçen personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/D maddesi uyarınca aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/D maddesinde; “Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur maddede geçen “diğer personel kanunlarına tabi olanlar” ibaresi ile; kamu personel mevzuatımız bir bütün olarak dikkate alındığında genel olarak 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na tabi personel kastedilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ilgiliye, eşinin 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapması ve dolayısıyla memur veya diğer personel kanunlarına tabi personel statüsünde olmamasına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/D maddesi çerçevesinde aylıksız izin verilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.