logo yeni

calisanlar2 copy

ANALIK İZNİNİN BİTİMİNDE GÖREVE BAŞLAYAN MEMURA AYLIKSIZ İZNİN KALAN KISMININ VERİLİP VERİLMEYECEĞİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Analık izninin bitim tarihinde göreve başlayıp bir süre çalışan memura, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin geri kalan süresinin kullandırılıp kullandırılamayacağı hk. (24/04/2012-7061)

15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2)” hükümleri çerçevesinde, Üniversitenizde doğum yapan ve analık izni bitim tarihinde göreve başlayıp 5 ay sonra doğumdan dolayı ücretsiz izin talebinde bulunan bir personele doğum sebebiyle aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesinin (B) fıkrası ile; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü getirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmi dört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmış olup, doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihinin, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihini ise doğum tarihi olarak belirlemiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Üniversitenizde doğum yapmasına müteakip analık izninin bitiminde göreve başlayan ve beş aydan sonra ücretsiz izin talebinde bulunan personele doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmi dört aylık sürenin aşılmamasını teminen 5 aylık sürenin düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.