logo yeni

calisanlar2 copy

ADAYLIK SÜRESİ İÇERİSİNDE GÖREVE SON VERME

Aktif . Yayınlanma Göreve Son Verme

İlgililerin, adaylık süresinin azami sının olan iki yıl içinde temel eğitimlerinin yaptırılmasının zorunluluğuna uyulması ve asaletlerinin kanunen öngörülmüş olan azami iki yıllık adaylık süresi sonu itibariyle tasdik edilmesinin uygun olacağı hk.

İlgide kayıtlı yazınızda sözü edilen Yenikent Belediyesinde çalışan aday memurların Temel Eğitim sınavı sonucunda 60 puanın altında puan alarak başarısız olmaları sebebiyle asaletlerinin tasdik edilip edilemeyeceği konusundaki tereddüt incelenmiştir.

            Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme" başlığını taşıyan 56 ncı maddesinde; "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir" hükmü yer almakta olup adaylık süresinin 1 yıldan az 2 yıldan çok olamayacağı da aynı kanunun 54 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde ilgililerin adaylık süresinin azami sının olan 2 yıl içinde temel eğitimlerinin yaptırılmasının zorunluluğuna uyulmadan başka bir ifade ile 3.1.1994 tarihinde adaylığı başlayan fakat azami adaylık süresi 3.1.1996 tarihinde bittiği halde temel eğitimin idareden kaynaklandığı anlaşılan nedenlerle 26.2.1996 tarihinde başladığı dikkate alınarak ilgililerin asaletlerinin Kanunen öngörülmüş olan azami iki yıllık adaylık süresi sonu itibariyle tasdik edilmesinin uygun olacağı, mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.