logo yeni

calisanlar2 copy

926' YA GÖRE ARAŞTIRMACI OLANLARIN ŞEF KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Özet: 926 sayılı Kanunun ilgili maddesine istinaden kamu kurumlarına araştırmacı olarak ataması yapılan personelin şef kadrosuna atanma talebine dair. (10/05/2012-7188)

10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geçici 32 inci maddede yer alan hükümler çerçevesinde Bakanlığınız emrine “Araştırmacı(6191)” unvanlı kadroya atama teklifi yapılan personelin “Şef’ unvanıyla atanma talebi hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesinde; “... kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbeleri belirtilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” ve “... Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir...” hükümleriyle, “...İhdas edilen bu kadrolardan kullanılmayanlar ile herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığınız emrine atama teklifi yapılan adı geçenin mevzuatta aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma Şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan “Şef’ kadrosuna atamasının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte ilgilinin 6191 sayılı Kanun gereğince atandığı “Araştırmacı(6191)” unvanlı kadro ile ilişiği kesilecek olup aylık ve diğer mali haklar açısından yeni atanacağı kadro unvanının gerektirdiği Şartlara haiz olacağı ve yeniden “Araştırmacı(6191)” unvanlı kadroya atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.