logo yeni

calisanlar2 copy

ŞEF OLARAK GÖREV YAPMIŞ KİŞİNİN TEKRAR ŞEF KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET:Daha önce Şef kadrosunda görev yapmış olan personelin, atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan yeniden Şef kadrosuna atanmasının mümkün bulunduğu hk.     (17.03.2003)

Başkanlığınızda Memur kadrosunda görev yapan .... .... ....’ın daha önceden Şef kadrosunda görev yapmış olması karşısında görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan Şef kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu Yönetmeliğin özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idare ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür (başmüdür, il ve bölge müdürleri ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar hariç) ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan Genel Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde ise; “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır...” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, ilgilinin daha önce Şef kadrosunda görev yapmış olması sebebiyle atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan Şef kadrosuna atanmasının Kurumunuz takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.