logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİSYENİN TEKNİKER KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: tekniker kadrosuna,  teknisyen kadrosunda  görev yapan ve meslek  yüksek okulu elektrik bölümünden  tekniker olarak mezun olan   personelin unvan değişikliği sınavı ile tekniker kadrosuna atanabileceği hakkında (12548,  13/07/2005)

Genel Müdürlüğünüzde boş bulunan  tekniker kadrosuna,  teknisyen kadrosunda  görev yapan ve meslek  yüksek okulu elektrik bölümünden  tekniker olarak mezun olan  bir personelin  sınava tabi olmaksızın atanıp atanamayacağı  hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam”  başlıklı  2’nci maddesinin birinci fıkrasında,  bu Yönetmeliğin,   özel kanunlardaki  düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  eki  (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları  hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış;  ek 3’üncü maddesinin 1’nci fıkrasında ise, “Bu Yönetmelik  kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen  usul ve esaslar çerçevesinde eğitime  tabi tutulmaksızın  yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,  teknisyen kadrosundan tekniker kadrosuna  unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanması mümkün olup, kapsama dahil  kurum ve kuruluşlarda  uygulamanın  bu şekilde yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.