logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMAK İÇİN ÖNGÖRÜLEN HİZMET SÜRESİNİN HESABI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin hizmet süresinin değerlendirilmesinde, muvazzaf askerlik süresinin dikkate alınması gerektiği  hakkında (14423,  12/07/2004)

Görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin hizmet süresinin değerlendirilmesinde muvazzaf askerlik süresinin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, ilgi (a)’da kayıtlı Genelge eki Değerlendirme Formunda “Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)”  hükmü yer almakta olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde ise, “Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönenlerin, muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin  derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmış; 84’üncü maddesinde ise, “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.       

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin hizmet süresinin değerlendirilmesinde, muvazzaf askerlik süresinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.