logo yeni

calisanlar2 copy

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan ve halen başka kurumda  uzman kadrosunda  görevli personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda şube müdürü kadrosuna  atanması mümkün olduğu hakkında (5702,  07/04/2005)

Daha önce çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosunda görev yaptığınız ve halen   ………………. Genel Müdürlüğünde uzman kadrosunda  çalıştığınızdan bahisle,  görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmadan  şube müdürü  kadrosuna  atanıp atanamayacağınıza dair ilgi dilekçe incelenmiştir.

 Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve  belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme  mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde  mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olmanız durumunda şube müdürü kadrosuna  atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.