logo yeni

calisanlar2 copy

FON SAYMANI OLARAK ÇALIŞMIŞ KİŞİNİN ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Maliye Bakanlığında  fon saymanı olarak çalışmış ve halen de eğitim uzmanı olarak çalışan ilgilinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda, şube müdürü kadrosuna  atanmasının mümkün olduğu hakkında (2295,  21/02/2005) 

Daha önce Maliye Bakanlığında fon saymanı olarak çalışmış ve halen de Kurumunuzda eğitim uzmanı olarak çalışan ……. ……….’in  şube müdürü kadrosuna  atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15’nci maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumlar, bu Yönetmeliğin  kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranılacak  öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin diğer hususları  Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.” hükmüne yer  verilmiştir.

Diğer taraftan, 12/02/2000 tarihli ve 23962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Kurumunuz Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde “fon saymanı” unvanının düzenlenmemiş olmasına karşılık, “ayniyat saymanı” unvanı (a) bendinin (3) nolu alt bendinde, “şube müdürü” unvanı da (2) nolu alt bentte düzenlenmiş; 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında da, “Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme  eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce Maliye Bakanlığında  fon saymanı olarak çalışmış ve halen de eğitim uzmanı olarak çalışan ………………..’in, görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda, şube müdürü kadrosuna  atanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.