logo yeni

calisanlar2 copy

ÜDS VEYA YABANCI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN SINAV SONUÇLARINA GÖRE YABANCI DİL TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Özet: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce sınav sonuçlarına dayalı olarak yabancı dil tazminatı ödenemeyeceği hk. (27/06/2011-12154)

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce sınav sonuçlarının Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sınav sonuçlarıyla karşılaştırılması suretiyle her hangi bir kadroda veya sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapan personele yabancı dil tazminatı ödenmesi hususunda tereddütte düşüldüğünden bahisle, uygulamaya esas Başkanlık görüşümüzün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 27/06/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde, “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 1 ‘inci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususları düzenlemektir.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. maddesi gereğince hazırlanarak 31/01/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doçentlik Sınav Yönetmeliği” uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele tazminat ödenmesinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) nın esas alınması ve söz konusu Yönetmelikte bu sınava eşdeğer bir sınavın öngörülmemiş olması sebebiyle, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (UDS) veya yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce sınav sonuçlarının yabancı dil tazminatı ödenmesinde dikkate alınmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.