logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİKER KADROSUNDA ÇALIŞMAKTA İKEN MÜHENDİSLİĞİ BİTİREN PERSONELE ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Özet: İliniz Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığında Teknik Hizmetler Sınıfı "Tekniker" kadrosunda görev yapan ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünü bitirerek "Mühendis" unvanı alan personele mühendisler için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenmeyeceği hk.(29/06/2011-8315)

Bilindiği Üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesi hükmü uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının 3 üncü maddesi ile 2011 yılında da uygulanmasına devam edilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde. I Sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin esas alınacağı hükme bağlanmış; ayrıca, anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak: zam ve tazminat ödeneceği, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında onaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 11/5/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E-Uygulamaya ilişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 3 üncü sırasında; kadrolar, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işleminin yapılmayacağı Şeklinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılmıştır.

Buna göre. Teknik Hizmetler Sınıfında “Tekniker” kadrosunda görev yapan ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünü bitirerek “Mühendis” unvanı alan personele, mühendisler için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.