logo yeni

calisanlar2 copy

KARİYERLERİ DIŞINDA GÖREV YAPANLARA UYGULANACAK EK GÖSTERGE

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

ÖZET:İlgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri için; kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabileceği hk.     (13.10.2003)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinin uygulanması ile ilgili tereddütleri içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesi (B) bendinin 2 nci fıkrasında, “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından  kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli  kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel  İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelere göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz”. hükmüne  yer verilmektedir. Diğer yandan, 23.09.1997 tarih ve 23124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 148 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunun Genel Tebliğinde, “Anılan hükmün uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilecekleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. Bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek  göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Bu itibarla, Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sosyal Hizmetler Uzmanı unvanı ile görev yapmakta iken Genel İdare Hizmetler Sınıfında 3 üncü derece Müdür Yardımcısı kadrosuna  atanan ve bilahare Kuruluşunuzda sözleşmeli statüde görev yaptıktan sonra 1 inci derece Şube Müdürü kadrosuna atanan ilgilinin yukarıda yer verilen hükümler doğrultusunda  kariyerine ait ek  göstergeden yararlanabileceği düşünülmekte olup, ilgi yazınızda ifade edilen diğer personel hakkında ise T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınacak  görüş doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı mütalaa  edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.