logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİSYEN İKEN TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİNİ BİTİRENLERİN EK GÖSTERGESİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Özet      : Teknik Öğretmen unvanına haiz olan ancak Teknisyen unvanıyla görev yapan personelin ek göstergesi hk. (22.04.2010)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmaları nedeniyle teknik öğretmen unvanına haiz olan ancak Teknisyen unvanıyla görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde yer alan ek göstergelerden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almakta ve mezkur Kanunun Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde ise kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarının bulundukları derecelere göre uygulanacak ek göstergeler düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43'üncü maddesinin (b) bendinde yer alan, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almakta olup, Başkanlığınızca verilen 10/19/2002 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.1-2113/23227 sayılı görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Teknik Yüksek Öğretmen Okullarının 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Teknik Eğitim Fakültelerine dönüştürüldüğü belirtildiğinden Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan ve teknisyen kadrosunda görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde öngörülen ek göstergelerden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.