logo yeni

İTFAİYE PERSONELİNİN VARDİYALI ÇALIŞMASI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

ÖZET: İtfaiye personelinin vardiyalı çalıştırılmasına ilişkin 09/01/2007-24795 Belediyeniz İtfaiye Müdürlüğünde çalışmakta olan itfaiye personelinin çalışma saatlerinin 24 saat mesai, 72 saat istirahat şeklinde düzenlenmesi hakkındaki talebinizin yer aldığı ilgi yazı incelenmiştir.

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde; “(1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

(2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.” hükmü; 37 nci maddesinde ise “(1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Belediyenizde çalışan itfaiye personelinin 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalıştırılmasının uygun olacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.