logo yeni

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE NOTERLER BİRLİĞİNİN 217 SAYILI KHK KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

 

ÖZET: Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliğinin 217 sayılı KHK’nın kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin. (13/03/2008-5028)

 

Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliğinin 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinin kapsamına dahil kurumlardan olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde kapsama dahil kurumlar; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,…” şeklinde düzenlenmiş olup, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise kapsam dışında tutulmuştur.

            Bu itibarla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.