logo yeni

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VEARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 217 KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

ÖZET: Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 217 sayılı KHK’nin kapsamında olup olmadığına ilişkin. (03/12/2007-19804)

 

            Halen hemşire olarak görev yaptığınız Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında yer alan bir kurum olup olmadığı hakkında bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

            Bilindiği üzere, 5018 sayılıKamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçe türleri ve kapsamı” başlıklı 12 nci maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.

            Merkezî yönetim bütçesi, bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur.  

            Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.

            Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir...” hükmü bulunmakta olup, mezkur Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde üniversiteler yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin   “Kapsam” başlıklı  2 inci maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

             a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, (...)  ” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılan düzenlemeden önce üniversitelerin; katma bütçeli kurumlar olarak tanımlandığı ve 217 sayılı KHK’de sayılan kurumlar arasında yer aldığı, ancak mezkur Kanunun 12 maddesi ile yapılan düzenleme ile özel bütçeli kurumlar arasında sayıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında yer aldığı değerlendirilmektedir.

                                                           

 

 

.../.../2007 Uzm.             A. BORA

.../.../2007 Dai. Bşk       A. AKYEL   

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.