logo yeni

YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVDEN SONRA YURTİÇİNDEKİ GÖREV SÜRESİNİN HESABI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Özet: Yurtdışındaki sürekli görevinden yurtiçindeki görevine dönen personelin tekrar yurt dışına atanmayı istemesi durumunda hizmet süresinin hesap edilmesi hk.

 

Bakanlığınız Yurtdışı teşkilatından sürekli görevinden yurtiçindeki görevine dönenlerin, yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, yurtiçinde en az üç yıl hizmet yapmış olmaları gerektiği hükme bağlanmış olup, yeniden yurtdışı görevlere atanmada şart koşulan üç yıllık yurtiçi çalışma süresinin hesabında, uluslararası kuruluşlarda geçirilen sürenin değerlendirilip değerlendirilmesi gerektiği hakkında ilgi azı incelenmiştir.
13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin “Atama “Esasları” başlıklı 16 ncı maddesinin (ç) bendinde, yurtdışında sürekli görevden yurtiçindeki görevine dönenlerin, yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, yurtiçinde en az üç yıl hizmet yapmış olmaları gerektiği hükme bağlanmış olup, yeniden yurtdışı görevlere atanmada şart koşulan üç yıllık yurtiçi çalışma süresinin hesabında, gerek 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi çerçevesinde kullanılan aylıksız izin süresinin, gerekse aynı Kanunun 77 nci maddesi çerçevesinde aylıksız izinli olarak uluslararası kuruluşlarda geçirilen sürenin dikkate alınmaması gerekmektedir.
Diğer taraftan, mezkur Yönetmeliğin 29 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan 6/12/1982 tarihli ve 8/4845 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte yurtdışı sürekli görevlendirmeler için bir sayı sınırının öngörülmemiş olduğu da dikkate alınarak; 13/01/2007 tarihinden önce yapılan yurtdışı sürekli görev atamalarının, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (d) bendinde yer alan yurtdışı sürekli görevlere en fazla iki defa atanabileceğine ilişkin hüküm kapsamında değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.