logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN EŞİNİN VEYA KENDİSİNİN NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER VE 15 YIL İKAMET ETTİĞİ YERE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Özet: Memurun, evlenme suretiyle eşinin veya kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu yerin değişmesi halinde eskiden eşinin veya kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ile 15 yıl süreyle ikamet ettikleri yerlere atanıp atanamayacağı hk.(15/07/2010-16054)

Bakanlığınızda Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı sonucunda başarılı olan personelin; kendisinin veya eşinin halen nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte eskiden nüfusuna kayıtlı oldukları il ve ilçeler ile nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte 15 yıl süreyle ikamet ettikleri il veya ilçelere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre atanıp atanamayacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; “ Vali, kaymakam, bölge müdürü , başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü , kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu İl’e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu İl’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu İl’e bağlı diğer ilçelere, atanamazlar.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fikra hükmü uygulanmaz.

Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tespit edebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde,

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde yer alan 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi kapsamındaki il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkez nüfusunun 50.000’i aşmaması; 1,2 ve 3 hizmet bölgesi kapsamında bulunan il veya ilçe merkezi nüfusunun 100.000’i aşmaması halinde mezkur Yönetmeliğin 15 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanması gerektiği,

- evlenme suretiyle eşinin veya kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il veya ilçenin değişmesi halinde söz konusu personelin eskiden eşinin veya kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu yerlere atanması hususunda mezkur Yönetmeliğin 15 nci maddesinin (a) bendi hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmekle birlikte, eskiden nüfusa kayıtlı Olduğu ilde veya ilçede en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettiği belirtilen personelin mezkur hükmün (b) bendi kapsamına girmesi sebebiyle söz konusu il veya ilçelere atanamayacağı,

mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.