logo yeni

calisanlar2 copy

3056 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN BİR KİŞİNİN MEMUR KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Özet: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmakta olan ...un Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 657 sayılı Kanun kapsamındaki bir kadroya atanıp atanamayacağı hk.(01/03/2012-2117)

Bilindiği üzere; 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun “Sözleşmeli personel” başlıklı 35 inci maddesinde; “...Başbakanlık merkez teşkilatında ihtiyaç duyulacak unvanlarda ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçeye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir...

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.” hükmüne yer verilmek suretiyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan unvanlarda kadro şartı aranmaksızın (kadro karşılıksız) sözleşmeli personel çalıştırılabileceği ifade edilmekte olup; mezkur madde kapsamında çalışanların 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde olmadıkları açıktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinde ise; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmek suretiyle, sadece memurların kurumların muvafakati ile diğer bir kuruma nakillerinin mümkün bulunduğu ifade edilmiş olup, söz konusu düzenlemeden sözleşmeli personelin istifade edebilmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadro karşılıksız sözleşmeli personel olarak istihdam edilen adı geçenin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 657 sayılı Kanun kapsamındaki bir kadroya açıktan veya naklen atanmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.