logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ SUBAYIN MEMUR KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Özet: Kurumunuz tarafından yapılan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavını asil olarak kazanan ...‘un 4678 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun”a tabi olarak sözleşmeli subay olarak çalıştığının ve yapılan sözleşmenin 29/08/2012 tarihinde sona ereceğinin belirtildiği ilgi yazı eki belgeye istinaden, adı geçenin Kurumunuzda göreve başlatılıp başlatılamayacağı hk.(24/01/2012-656)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun “Adaylığa kabul edilme” başlıklı 54 üncü maddesinde; “Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.” hükmü, “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde; “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kumlu Kararı ile kısaltılabilir...” hükmü ve aynı Kanunun “İşe başlamama halinde yapılacak işlem” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir...“ hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, adı geçenin Kurumunuz taşra teşkilatında boş bulunan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrosuna atanmasına ve göreve başlatılmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.