logo yeni

calisanlar2 copy

LABORATUVAR PROGRAMI MEZUNLARININ SAĞLIK TEKNİKERİ KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Özet; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Yüksekokulu, Teknik Programlar, Laboratuvar bölümünden mezun olan, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastanesinde Sağlık Teknikeri unvanlı kadroda görev yapan ... ‘Un, Bakanlığınız emrine Sağlık Hizmetleri Sınıfında, Sağlık Teknikeri unvanlı kadroya naklen atanıp atanamayacağı hk.(17/8/2012-13531)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36’ncı maddesinin 111-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünde; “Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.” denilmekte olup, bu hükme göre Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda görev alabilmek için mesleki sağlık eğitimi görerek belirtilen unvanları ihraz etmiş olmak gerekmektedir.

Diğer taraftan, 29.4.1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ‘üncü maddesi uyarınca; a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına “teknisyen” b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere “tekniker”, e) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere “yüksek tekniker”, d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğrenim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara “teknik öğretmen”, e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yan yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında “mühendis”, unvanlarının verileceği ve söz konusu unvanların eğitim görülen dalların ismi ile birlikte kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, kullanılacak unvanları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmış olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/6/1990 tarihli ve EO/07.07.002/3105-13050 sayılı yazılarında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarının sağlık programlarından mezun olanların “Sağlık Teknikeri” unvanını kullanabilecekleri, 20/01/2009 tarihli ve 1932 sayılı kararında da KPSS atamaların da “Sağlık Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak” koşulu bulunan bir kadroya Tıbbi Laboratuvar programı mezunlarının atanabileceğine; ancak Laboratuvar programı mezunlarının atanamayacağına ve Laboratuvar programı mezunlarının her hangi bir sağlık kurum ya da kuruluşunda Tıbbi Laboratuvar programı mezunlarının yaptıkları iş ve işlemleri yapamayacakları, mezkur Kanunun ilgili hükmü uyarınca kararlaştırıldığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, 3795 sayılı Kanun uyarınca hak kazanılan unvanın yine bu Kanun gereğince eğitim görülen daim ismi ile birlikte kullanılması gerektiğinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Laboratuvar bölümünden alınan ön lisans diplomasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36’ncı maddesinin 111-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kısmında sayılan unvanları kazandırıcı nitelikte olmadığından, ilgilinin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanamayacağı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.