logo yeni

calisanlar2 copy

ADAY İKEN İSTİFA EDEN KİŞİNİN YENİDEN MEMURİYETE DÖNMESİ

Aktif . Yayınlanma Atama

ÖZET:Asaleti tasdik edilmeden adaylık devresi içinde istifa isteği kabul edilmek suretiyle memurluktan ayrılan personelin 6 aylık bekleme süresi sonunda açıktan atama izni prosedürü tamamlanmak kaydıyla ayrıldığı kurumda memuriyete tekrar  atanabileceği hk.     (7.8.2003)     

Bakanlığınızda şehir plancısı unvanı ile görev yapmakta iken asaleti tasdik edilmeden adaylık devresi içinde  memurluktan istifa etmek suretiyle ayrılan personelin memuriyete tekrar atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

             Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin  gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

           Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler”, 97 nci maddenin (A) fıkrasında ise, 94 üncü maddenin  2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak  memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, Devlet memurluğuna alınamazlar denilmekte olup  aynı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında da “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine  göre çekilmiş sayılanlardan  tekrar memurluğa dönmek isteyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler” hükümleri yer almaktadır.

         Bu itibarla, ilgili personelin istifa isteği kabul edilmek suretiyle memurluktan ayrıldığı tarihten itibaren 6 aylık bekleme süresi sonunda açıktan atama izni prosüdürü tamamlanmak kaydıyla  atamasının yapılması Bakanlığınızın takdirinde bulunmaktadır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.