logo yeni

calisanlar2 copy

AZERİ UYRUKLU BİR KİŞİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN DANIŞMANI OLMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

ÖZET: Türkiye’ de çalışma izni olan Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu bir yabancının …. Büyükşehir Belediyesinde Başkan danışmanı olarak istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin 17/09/2007-16201 

Türkiye’ de çalışma izni olan Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu bir yabancının … Büyükşehir Belediyesinde Başkan danışmanı olarak istihdam edilip edilemeyeceği hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 nci maddesinde “Nüfusu ikimilyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin  en  az  dört  yıllık  yüksek  öğrenim kurumlarından  mezun  olması  şarttır. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz.

Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde “Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.” hükmünü getirmiştir.

Diğer taraftan Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum, Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 12 nci maddesinde “Çalıştırılabilmelerine izin verilen Türk Soylu yabancıların, kamu veya özel kurum, kuruluş ve işyerlerine alınabilmeleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, o göreve atanabileceklerde aranacak niteliklerin ilgilide bulunması ve atama için öngörülen usül ve formalitelerin yerine getirilmiş olmasına bağlıdır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’ de çalışma izni almış bulunan bir yabancının Büyükşehir Belediyesinde danışman olarak görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.