logo yeni

calisanlar2 copy

399 SAYILI KYK'YE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İSTİFA SONRASI MEMUR KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde çalışmakta iken istifa ederek ayrılan personelin Devlet memuru kadrosuna atanamayacağına ilişkin 17/04/2006-5569

 

…………Genel Müdürlüğüne bağlı ……… Fabrikasında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde vardiye bakım mühendisi olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılan ……….’nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre açıktan atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel rejimini düzenleyen 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları memuriyet statüsünden bağımsız olarak düzenlenmiş olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına açıktan veya naklen atanabileceğine dair bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin son fıkrasında, “657 sayılı Kanunu tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler...” denilmektedir.

Söz konusu hükümden, farklı personel mevzuatına tabi kadrolu personelin anlaşılması gerekmekte olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin ise kadroyla ilişkisi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,  …… Genel Müdürlüğüne bağlı ………… Fabrikasında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde vardiye bakım mühendisi olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılan …………..’nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre açıktan atanamayacağı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.