logo yeni

calisanlar2 copy

İZİNLİ OLMASI NEDENİYLE YEMİN EDEMEYEN MEMUR

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ÖZET: Asli Devlet memurluğuna atanan aday memurların en geç bir ay içinde yemin etmeleri ve yemin belgelerini imzalamaları gerektiğini belirterek asalet onayının teklif edildiği tarihte görevde olan ancak onaylandığı tarihte doğum, askerlik ve benzeri sebeplerle kanuni izinlerini kullanmakta olan personelin atama onayının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin 03/09/2007-14526

Asli Devlet memurluğuna atanan aday memurların en geç bir ay içinde yemin etmeleri ve yemin belgelerini imzalamaları gerektiğini belirterek asalet onayının teklif edildiği tarihte görevde olan ancak onaylandığı tarihte doğum, askerlik ve benzeri sebeplerle kanuni izinlerini kullanmakta olan personelin atama onayının iptal edilip edilmeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.  

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı maddesinde; “Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti  Anayasasına  ve  kanunlarına  sadakatla bağlı kalmak  ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.”, 58 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.”, 62 nci maddesinde; “…Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.” ve 25/10/1982 tarihli ve 8/5483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 30/11/1982 tarihli ve 17884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, “Asli Memurluğa atanan personelin tesbit edilen günde yemin merasimine iştirak etmesi şarttır.     

Ancak, hastalık v.s. gibi yetkili amirlerce kabul edilebilecek mücbir sebeplerle yemin merasimine iştirak edemeyen memurlar tayin edilecek bir günde amirlerinin huzurunda yemin eder.” hükmü yer almakta olup, bu hükümler gereğince hastlık, mazeret, aylıksız izin gibi kanuni izin haklarının kullanılmasının atama işleminin yapılmasına bir engel teşkil etmediği, ayrıca bu ve benzeri mücbir sebeblerle yemin merasimine iştirak edemeyen memurların mazeretleri ortadan kalktıktan sonra tayin edilecek bir günde yemin edebilecekleri ve yemin belgelerini imzalayabilecekleri değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, asalet onayının teklif edildiği tarihte görevde olan ancak onaylandığı tarihte doğum, askerlik ve benzeri sebeplerle kanuni izinlerini kullanmakta olan personelin atama onayının iptal edilmesine gerek bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.