logo yeni

calisanlar2 copy

4/C GEÇİCİ PERSONELİN 30 GÜNDEN FAZLA RAPOR KULLANMASI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özet: Geçici personelin 30 günden fazla süren hastalık izni alması durumunda hangi işlemlere tabi olacağı hususunda. (03/01/2013-20883)

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Bakanlığınız emrine ataması teklif edilen geçici personelden tedavisi 30 günden fazla sürenlerin hastalık izinlerinin değerlendirilmesi hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 11’inci maddesinde, “…Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür…” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla,

Geçici personele 30 günden fazla süren hastalıkların tedavi süreci için bir mali yıl içerisinde en fazla 30 gün ücretli hastalık izni verilebileceği,

Resmi tabip raporunun yeni mali yıla isabet eden kısım için tekrar 30 günlük sürenin hesap edileceği,

Bir mali yılda 30 günü aşan resmi tabip raporu sürelerine ilişkin olarak ilgililerin sözleşmelerinin askıda kalacağı ve 30 günü aşan sürelere tekabül eden hastalık izinlerini ücretsiz olarak kullanabilecekleri,

2013 yılı için 11 ay 28 günü geçmeyecek şekilde yeni hizmet sözleşmesi yapılmasının uygun olacağı,

mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.