GEÇİCİ PERSONELE YOL İZNİ KULLANIDIRILAMAYACAĞINA DAİR

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özet: Geçici personele yol izni kullandırılamayacağına dair (19/10/2012-16293) ,

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen geçici personele ilişkin Kurum İdari Kurulu toplantı tutanağında ilgili personele yol izni kullandırılmasının kararlaştırıldığı, geçici personel yönünden 657 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi talebinizi içeren ilgi dilekçe ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/12/2011 tarihli ve 20/11/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki il inci maddesinde, “Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir. .. “hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, mezkur Bakanlar Kurulu Kararında yıllık izinlere ilişkin gidiş dönüş için herhangi bir süre eklenmesi hususu belirtilmediğinden geçici personele bu kapsamda izin kullandırılması mümkün bulunmamaktadır.