logo yeni

calisanlar2 copy

4B SÖZLEŞMELİ ÇALIŞIRKEN TEK TARAFLI SÖZLEŞME FESHİNDEN SONRA SINAV OLMAKSIZIN İSTİHDAM EDİLMESİ

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özet: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde 15/04/2004 - 1/1/2008 tarihleri arasında çalıştıktan sonra sözleşmenizi eş durumu nedeniyle tek taraflı feshetmenizden bahisle, sınav Şartı aranmaksızın yeniden istihdam edilip edilemeyeceği hk. (22/11/2011-21225)

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde, “Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan veya niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma Şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre Şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur” denilmektedir.

Anılan ek 1 inci madde hükmü uyarınca, sınavsız yeniden istihdam edilme, yalnız iş sonu tazminatı almaksızın doğum veya askerlik sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden personelin, ilgili maddede belirtilen süreler içinde ayrıldığı kuruma yazılı talepte bulunması halinde tanınmış bir haktır.

Mezkur hükümler çerçevesinde, eş durumu nedeniyle sözleşmenizi tek taraflı olarak feshetmenizden dolayı, sınavsız olarak ayrıldığınız kurum ya da başka bir kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilmenizin mümkün bulunmadığı, ancak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen ilk defa işe alınma prosedürüne uyulmak suretiyle istihdam edilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.