ASKERLİK SÜRESİNİN 4/B PERSONELİN DENEME SÜRESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

ÖZET: Askerlikte geçen sürenin 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde aranılan tecrübe süresinde değerlendirilemeyeceğine ilişkin 14/04/2006-4754

…… Bakanlığında 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli makine mühendisi olarak çalıştığınızdan bahisle, askerlikte geçen sürenin sözleşmeli olarak çalıştığınız sürede değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere; her yıl Başkanlığımız ile Maliye Bakanlığının beraber hazırladıkları Ücret Skalasında, mesleki tecrübenin belirlenmesinde, makine mühendisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun değişik 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak özel sektörde mesleği ile ilgili olarak geçirdiği belgelenen hizmet sürelerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu Skalada hangi sürelerin mesleki tecrübenin belirlenmesinde esas alınacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlendiğinden, askerlikte geçen sürenin mesleki tecrübenin belirlenmesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.