logo yeni

calisanlar2 copy

4/C GEÇİCİ PERSONELİN SENDİKA ÜYESİ OLMASI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (C) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin, 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine göre teşkilatlanmış olan sendikalara üye olup olamayacakları ile sendikalarda yönetici olarak görev alıp alamayacaklarına dair. 26/04/2012-6524 

657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde “Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” hükmü yer almaktadır.

 4688 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde “Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini, ifade eder…” hükmü ile, 18 inci maddesinde “Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir...” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi hükmüne tabi olarak çalışan geçici personelin, kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceği ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak seçilenlerden, yazılı talepte bulunanların aylıksız izne ayrılabileceği, aylıksız izin talebinde bulunmayanların ise haftada bir gün kurumlarından izinli sayılacağı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.