logo yeni

calisanlar

DIŞİŞLERİ “MESLEK MEMURLUĞU” İLE “KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU” VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel5Dışişleri Bakanlığı, mesleki yaşantılarının üçte ikisine yakınını yurt dışında ve diplomatik pasaport sahibi olarak geçiren “meslek memuru” ile “konsolosluk ve ihtisas memuru” istihdam etmektedir.

Bakanlık, personel istihdam politikası çerçevesinde “meslek memuru” ile “konsolosluk ve ihtisas memuru” olarak yetiştirmek amacıyla da, giriş sınavları açarak “aday meslek memuru” ile “aday konsolosluk  ve ihtisas memuru” almaktadır.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

MESLEK MEMURLARI

Görevleri:  Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Hükümet tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygular.

Meslek memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.

Atanabilecekleri unvanlar: Merkez ve yurtdışı teşkilatında atanabilecekleri çeşitli unvanlar bulunmakla birlikte, kariyer olarak Başkatip/Konsolos-Birinci Sınıf Başkonsolos-Elçi-Büyükelçi-Daimi Temsilci gibi unvanlara atanabilmektedirler.

Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanmaları: Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının görev süreleri kural olarak beş yıldır. Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının beş yıllık görev sürelerinin iki yılını mahrumiyet bölgesinde geçirmeleri gerekir.

Ücretleri: Yurtdışında görev yapmaları halinde ücret, mali ve sosyal hakları farklı belirlenecek olmakla birlikte, yurtiçinde alacakları ücretler aşağıda gösterilmiştir. (2015 yılı ikinci altı ayı itibariyle güncel)

Aday Meslek Memurlarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Aday Meslek Memuru”, 2016 yılı ilk altı ayında aylık 3.714 TL net ücret alabilecektir. (2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarı belli olmadığından, 2015 yılında bekar memur için geçerli olan (90,11 TL)  tutar uygulanmıştır. Bu nedenle 2016 yılında net maaş bir miktar fazla olabilir.)

Meslek memurlarına, aday memuriyete atanmalarıyla birlikte KPDS (A) seviyesinde  (105 TL Net) yabancı dil tazminatı ödenecektir.

Yabancı Dil Tazminatıyla birlikte aylık net ücretleri 3.819 TL olacaktır.

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARI

Görevleri:  Konsolosluk ve ihtisas memurları, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır.   Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.

Adaylık süresi: Konsolosluk ve ihtisas memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.

Atanabilecekleri unvanlar: Merkez ve yurtdışı teşkilatında atanabilecekleri çeşitli unvanlar bulunmakla birlikte, kariyer olarak Başkatip/Konsolos- Daimi Temsilcilik Müsteşarı - Büyükelçilik Müsteşarı- Başkonsolos gibi unvanlara atanabilmektedirler.

Meslek Memurluğuna geçiş:  Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsünden, Meslek Memuru statüsüne geçiş mümkün değildir. Ancak, Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsündeki personelin, başvuru şartlarını taşıması ve yapılacak olan sınavlarda başarılı olması halinde Meslek Memuru statüsüne atanması mümkündür.

Ücretleri: Yurtdışında görev yapmaları halinde ücret, mali ve sosyal hakları farklı belirlenecek olmakla birlikte, yurtiçinde alacakları ücretler aşağıda gösterilmiştir.

Aday Konsolosluk veya İhtisas Memurlarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “ Konsolosluk veya  İhtisas Memuru Adayı”, 2016 yılı ilk altı ayında aylık 3.714 TL net ücret alabilecektir. (2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarı belli olmadığından, 2015 yılında bekar memur için geçerli olan (90,11 TL)  tutar uygulanmıştır. Bu nedenle 2016 yılında net maaş bir miktar fazla olabilir.)

Yabancı dil bilgi seviyelerine göre ödenecek yabancı dil tazminatı ücrete dahil edilmemiştir.

ÖNDEGELİM SIRASI

Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları arasındaki öndegelim sıralaması bulundukları unvan grubuna göre belirlenmekle birlikte, aynı unvan grubundaki memurlar arasında "meslek memurları" önde gelmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.