logo yeni

BTK İDARİ UZMAN YARDIMCISININ GÖREVİ VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda(BTK), Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan "İdari Uzman Yardımcıları" meslek personeli sayılmaktadırlar.

İdari uzman yardımcısı ne demek? 

BTK idari uzman yardımcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğine göre, “Meslek Personeli” sayılmaktadırlar. Bu Kurumda görev alan diğer meslek personeli olan; bilişim uzman yardımcıları, iletişim uzman yardımcıları, teknik uzman yardımcıları ile aynı düzeydedirler.

Yaptıkları görev ve çalıştıkları hizmet birimlerinin farklı olması nedeniyle, uzman yardımcılıklarının isimleri farklı belirlenmiştir.

-Ücretleri

Kurumdaki diğer uzman yardımcıları ( bilişim uzman yardımcıları, iletişim uzman yardımcıları, teknik uzman yardımcıları) ile aynı ücreti alırlar. 

9 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayacak olan ve hizmeti bulunmayan, bekar ve çocuksuz bir idari uzman yardımcısı, 2013 yılının ilk 6 ayı içerisinde göreve başlaması halinde aylık 2.989,75 TL Net Ücret alacak. 

-Çalışma esasları

İdari uzman yardımcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinde çalıştırılırlar. 

-Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde ilgili uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalışırlar. 

-Adaylık ve uygulamalı eğitimleri

Uzman yardımcıları öncelikle, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hazırlanan program dâhilinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde başarılı olan uzman yardımcıları çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde, Daire Başkanlığının önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirildikleri birimlerde uygun görülecek sürelerde staj yaparlar. 

-Uzmanlığa hak kazanmaları

Uzman yardımcıları;

a) Uzman yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışmış olması,

b) Hazırlayacakları tezin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az 70 ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puana yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şartıyla uzman olarak atanmaya hak kazanırlar. 

-Görev ve yetkileri

a) Görevlendirildikleri birimin iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak, ön hazırlıkları yapmak, gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.

c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı ilgili birim yöneticilerince belirlenen yayınları takip etmek ve talep edilmesi halinde bu yayınlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan bir raporu yöneticisine sunmak.

ç) Verilen yetki çerçevesinde denetleme çalışmalarını yürütmek.

d) Kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve araştırma programlarına katılmak.

e) İlgili birim yöneticisi veya uzmanlarca verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.