logo yeni

× Burada disiplin soruşturmaları, disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma gibi konularda paylaşımda bulunabilirsiniz.

4483 sayılı kanun gereği soruşturma izni

Daha
1 yıl 6 ay önce #10979

4483 sayılı kanun gereği soruşturma izni verilen konuda yargıya intikal etmiş ve ilgili kamu görevlileri hakkında dava açılmış konu ile ilgili olarak tekrar ön incelemeci atanarak 4483 sayılı kanun gereği ön inceleme yapılabilir mi?

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Daha
1 yıl 6 ay önce #10980

Daha önce ön incelemesi yapılmış ve soruşturma izni verilmiş ve yargıya intikal etmiş bir konunun yeniden neden ön araştırması yapılır ki. Yaşanmaması gereken bir durum. Ancak, konu tam olarak aynı değilse ve soruşturmaya konu edilmemiş hususlara ilişkinse ön araştırma açılması mümkün olabilir, ancak yapılacak itiraz üzerine yargı gerekli değerlendirmeyi yapar.

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Daha
1 yıl 6 ay önce #10983

Evet daha önce şikayet konusu ile 4483 gereği muhakik görevlendirildi ve soruşturma izni verildi.bu soruşturma izni sonucu asliye cezada dava açıldı.dava hala devam ediyor.bu gün baktım ki aynı konuda yine muhakik atamasi Valice yapılmış.bilgi,belge ifade alacağım diyor.akla mantığa sığmayan işler yapılıyor.anlamadı vesselâm.siz de çok şaşırmış durumda gördü bu soru da.ancak cevap yeterli değil.cevap bekliyorum.

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Daha
1 yıl 6 ay önce #10984

Bu defa açılan soruşturma konunun disiplin yönüne lişkin olabilir mi? Soruşturmacı görevlendirme onaylarındaki ifadelere bakmak gerekiyor. Her ikisi de 4483 kapsamında ve aynı olaya ilişkin ise farklı bir dayanak ilri sürülmesi gerekir soruşturma için.

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Daha
1 yıl 6 ay önce #10985

hayır disiplin suçu değil. konu aynı. iddialar da aynı.bu nedenle ön inceleme yapabilirmi?

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Daha
1 yıl 6 ay önce #10987

sanırım bir bilgi buldum.
söyleki;
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Amaç
Madde 1- Bu Yönerge, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca yürütülecek işlemlere açıklık ve işlerlik getirmek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, 4483 sayılı Kanun çerçevesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıklarca izlenecek usul ve yürütülecek iş ve işlemleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33. maddesi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Yapılan Atıflar
Madde 4- Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır.
Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanmayacağı belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır.
Madde 43- Aynı konuda Bakanlık, valilik veya kaymakamlık tarafından mükerrer ön inceleme başlatılması durumunda;
Vali veya kaymakamlar tarafından görevlendirilmiş ön inceleme görevlisi, ön incelemesini bitirip, raporunu ilgili mercie tevdi etmiş ise, bakanlık tarafından görevlendirilen denetim elemanı yeni bir ön inceleme yapmaksızın, önceden yapılmış bulunan ön inceleme raporundan bahsederek, yapılacak bir işlem olmadığına dair bir “inceleme raporu” düzenler.
Ancak ön inceleme görevlisi, ön incelemesini bitirmemiş ise, o ana kadar yapmış olduğu işlem dosyasının tamamını bakanlık denetim elemanına teslim eder. Bu ön inceleme bakanlık denetim elemanı tarafından ikmal edilir.
Yürütme
Madde 49- Bu Yönerge, İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
[1] Bakanlık Makamının 02.08.2001 tarih ve Tef.Ku.Bşk.236–4/4907–1458 sayılı onayı ile değiştirilmiştir.
(2. Fıkranın önceki hali: Bu istem üzerine yetkili makam tarafından ön inceleme yaptırılması zorunludur.)

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Daha
1 yıl 6 ay önce #10990

Öninceleme mükerrer ise yapılacak inceleme hangi aşamada olursa olsun herhangi bir anlam ifade etmeyecektir. Ön incelemeye ilişkin onayda konuyu ve soruşturmayı mükerrer kılmayacak ifadeler varsa yani konu farklılaşmışsa yapılacak ön inceleme geçerli olacaktır.

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Daha
6 ay 1 gün önce #13564

Aynı olayla ilgili ikinci kez soruşturma açılamaz.farklı bir suç tespit olmuştur. Aradan. Bayağı zaman geçmiş. Bilgi verirseniz sevinirim

Lütfen tartışmaya katılmak için Giriş yap veya Bir hesap oluştur.

Sayfa oluşturma zamanı: 0.653 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.